Hieronder info over:
* Film 29 september: Man Up
* Programmaboekje activiteiten Kiehool/Werf8 voor najaar 2016:
* Kinderactiviteiten in het najaar: bouwspeelplaats open tot in ieder geval eind oktober.
* Oproep voor nieuwe bestuursleden
* Kiehool ontvangt € 30.000,- van OranjeFonds

film-donderdag-29-september-page-001-1Filmcafé 29 september:
Voor het begin van ons 3e filmseizoen hebben wij gekozen voor een Britse komedie, een film met humor op hoog niveau.

Een grillige speling van het lot of toeval is altijd een lekkere binnenkomer bij een romantische komedie. Door een onvermijdelijke maar pittige ruzie komt de waarheid aan het licht.

De film is gemaakt in 2015 en geregisseerd door Ben Palmer. De hoofdrollen worden gespeeld door Simon Pegg en Lake Bell. Deze laatste is een Amerikaanse actrice die accentloos BBC-Engels spreekt. Het is een aanrader voor een gezellige filmavond.

Reserveren   via filmcafeburgum@gmail.com. U krijgt een bevestiging

Programmaboekje:
Op woensdag 14 september is weer de activiteiten info huis aan huis verspreid. Voor Burgum is dit een info-boekje, voor de omliggende dorpen een info-flyer.

Kinderactiviteiten: Bouwspeelplaatsspijkerdorp
Op woensdag is er een nieuwe activiteit. We hebben dan een bouwspeelplaats (van 14.00-17.00 uur) naast Kiehool. In eerste instantie kunnen er 15 kinderen meedoen. Wees er dus snel bij!!!

Oproep voor nieuwe bestuursleden!
Met de uitbreiding van doelgroepen, de realisatie van de nieuwbouw en het financieel gezond maken van de St. SCW Burgum incl. beroepsmatige ondersteuning heeft het zittende bestuur er straks een grote klus opzitten. Voor het verder besturen van deze bruisen-de organisatie is echter nieuw bloed nodig. Nieuwe enthousiaste-lingen die meedenken en meedoen om de stichting ook in de komende jaren het bruisende centrum voor Burgum en omgeving te laten blijven.
Belangstelling, neem dan voor verdere info contact op met onze voorzitter J. v/d Heide of met Kees Koudstaal (tel: 0511-469060 / info@kiehool.eu).

“KIEHOOL” ONTVANGT € 30.000,- VAN ORANJE FONDS
Kiehool Burgum krijgt een bijdrage van € 30.000,- van het Oranje Fonds voor het project  “Nieuwbouw  voor ouderenactiviteiten, kansen voor iedereen”.

In het najaar van 2014 werd duidelijk dat het ouderenwerk in Burgum op zoek moest naar nieuwe huisvesting. Deze zoektocht eindigde bij de St. SCW Burgum die, samen met de ouderen en de gemeente, mogelijkheden zag om zowel de activiteiten van het ouderenwerk (biljarten, volksdansen, countrydansen, koersbal, handwerken, muziek, bingo en inloop) als activiteiten van andere organisatie te koppelen aan buurthuis Kiehool. Hiervoor zou dan wel een uitbreiding van het gebouw moeten plaatsvinden omdat buurthuis Kiehool, door z’n opstapjes en trappen, niet echt geschikt was voor ouderen.
Na het opstellen van een plan van eisen werd door architectenbureau G. Nitters een “Skuorre” getekend waarin het ouderenwerk, maar o.a. ook het vluchtelingenwerk, de inburgeringcursussen, het Christelijk Jeugdwerk en diverse (muziek)verenigingen onderdak konden krijgen. Middels financiële toezeggingen van de Gemeente Tytsjerksteradiel en de welzijnsstichting Kearn Welzijn werd duidelijk dat de uitbreiding van buurthuis Kiehool ook financieel reëel was, al moest er nog wel een gedeelte via fondsen en zelfwerkzaamheid gedekt worden.
Met de financiële toezegging van € 30.000,- door het Oranjefonds, en de al eerdere toezegging van het Iepen Mienskip fonds, is het nu zo ver dat de bouw ook werkelijk door kan. Als alles goed verloopt hopen we het nieuwe gedeelte, de Skuorre, in januari 2015 te kunnen openen.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.