Paasbrunch in Glinstrastate te Burgum op maandag 17 april!
Als Stichting voor Sociaal Cultureel Werk Burgum hebben we met de Kerst 2016 een groot Kerstdiner georganiseerd (met sponsoring door de Jumbo) met 120 gasten in een uitstekende sfeer. Reden voor ons om te kijken naar een vervolg en daarvoor hebben we nu de Pasen uitgekozen. We gaan dan een Paasbrunch organiseren.De Paasbrunch staat vooral in het teken van het elkaar ontmoeten en is dan ook voor iedereen toegankelijk, waarbij wij als organisatie vooral mensen met een verstandelijke beperking, ouderen en mensen die eenzaam zijn van harte uitnodigen!Als plaats van handeling, dit omdat ook een ieder in een rolstoel of die slecht ter been is welkom is, zal de grote zaal van Glinstrastate worden gebruikt. Daarbij komt dat in de loop van volgend jaar meerder activiteiten van de Stichting SCW Burgum in Glinstrastate plaats zullen gaan vinden en deze Paasbrunch is een prachtige manier om te kennis te maken met het pand en de sfeer.

Het plan is om van de Paasbrunch een feest te maken met alle mogelijke ingrediënten, dus inclusief een mooie aankleding, muziek, Paas-Bingo en veel gezellige contacten.

De Paasbrunch is op maandag 17 april, inloop vanaf 12.00 uur en aanvang 12.30 uur, in Glinstrastate, Schoolstraat 83 te Burgum. Einde zal ongeveer 15.00 uur zijn. De kosten bedragen € 5,- per persoon.

U kunt zich opgeven  via info@kiehool.eu of u kunt bellen naar 0511-469060. U  kunt natuurlijk ook even langs komen bij Kiehool.

Gezocht: Taalmaatje!
Voor één van onze bezoekers met een beperking zoeken we een “taal maatje”, iemand die hem kan helpen bij het lezen en het schrijven.
Iets voor jou? Graag reactie naar kees@kiehool.nl.
Kiehool naar Glinstrastate ……

Per 1 januari 2017 wordt Glinstrastate gebruikt voor diverse activiteiten van de Stichting SCW Burgum “Kiehool”. Het gaat dan m.n. over de senioren activiteiten zoals koersbal, klaverjassen, inloop, biljarten, gymnastiek, volksdansen, handwerken en bingo. Daarnaast hebben ook de Bridgeclub, het vluchtelingenwerk en de inburgeringscursussen een plekje in het al gedeeltelijk opgeknapte gebouw gevonden.

Vanaf eind februari zullen ook andere ruimtes worden opgeknapt, te beginnen met de zolder (speciaal voor alle muziek activiteiten), daarna nog diverse ruimtes op de 1ste etage en daarna de ruimtes op de begane grond. Ook de grote zaal wordt dan onder handen genomen en in bijgaande animatie is te zien hoe dat zou kunnen worden ( https://youtu.be/4lmP6bM3-j8).
We hopen dat in het najaar alle opknap-activiteiten achter de rug zijn en ook Kiehool kan verhuizen naar Glinstrastate.

Verder hieronder info over:

  • Programma flyer
  • Oproep voor nieuwe bestuursleden
  • Kiehool ontvangt € 30.000,- van OranjeFonds

Programmaboekje:
Op woensdag  26 januari weer de activiteiten info huis aan huis verspreid met alle activiteiten voor het voorjaar van 2017. Mis je iets, heb je een wens voor een bepaalde activiteit: laat het ons horen!!

Oproep voor nieuwe bestuursleden!
Met de uitbreiding van doelgroepen, de realisatie van de nieuwbouw en het financieel gezond maken van de St. SCW Burgum incl. beroepsmatige ondersteuning heeft het zittende bestuur er straks een grote klus opzitten. Voor het verder besturen van deze bruisen-de organisatie is echter nieuw bloed nodig. Nieuwe enthousiaste-lingen die meedenken en meedoen om de stichting ook in de komende jaren het bruisende centrum voor Burgum en omgeving te laten blijven.
Belangstelling, neem dan voor verdere info contact op met onze voorzitter J. v/d Heide of met Kees Koudstaal (tel: 0511-469060 / info@kiehool.eu).

“KIEHOOL” ONTVANGT € 30.000,- VAN ORANJE FONDS
Kiehool Burgum krijgt een bijdrage van € 30.000,- van het Oranje Fonds voor het project  “Nieuwbouw  voor ouderenactiviteiten, kansen voor iedereen”.

In het najaar van 2014 werd duidelijk dat het ouderenwerk in Burgum op zoek moest naar nieuwe huisvesting. Deze zoektocht eindigde bij de St. SCW Burgum die, samen met de ouderen en de gemeente, mogelijkheden zag om zowel de activiteiten van het ouderenwerk (biljarten, volksdansen, countrydansen, koersbal, handwerken, muziek, bingo en inloop) als activiteiten van andere organisatie te koppelen aan buurthuis Kiehool. Hiervoor zou dan wel een uitbreiding van het gebouw moeten plaatsvinden omdat buurthuis Kiehool, door z’n opstapjes en trappen, niet echt geschikt was voor ouderen.
Na het opstellen van een plan van eisen werd door architectenbureau G. Nitters een “Skuorre” getekend waarin het ouderenwerk, maar o.a. ook het vluchtelingenwerk, de inburgeringcursussen, het Christelijk Jeugdwerk en diverse (muziek)verenigingen onderdak konden krijgen. Middels financiële toezeggingen van de Gemeente Tytsjerksteradiel en de welzijnsstichting Kearn Welzijn werd duidelijk dat de uitbreiding van buurthuis Kiehool ook financieel reëel was, al moest er nog wel een gedeelte via fondsen en zelfwerkzaamheid gedekt worden.
Met de financiële toezegging van € 30.000,- door het Oranjefonds, en de al eerdere toezegging van het Iepen Mienskip fonds, is het nu zo ver dat de bouw ook werkelijk door kan. Als alles goed verloopt hopen we het nieuwe gedeelte, de Skuorre, in januari 2015 te kunnen openen.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.