Winterhandwerkmarkt in Burgum:
Zondag 21 januari 2018 vindt alweer de 5de editie van de winterhandwerkmarkt plaats in het prachtig verbouwde GlinstrDemonstratie-wevenastate te Burgum.
We willen, na de zeer geslaagde winterhand-werkmarkten in 2013, 2014, 2015 en 2016, middels deze gezellige creatieve markt de bezoekers verschillende kanten laten zien van het veelzijdige handwerkaanbod.
Nog steeds blijft de belangstelling voor alle vormen van textiele creativiteit groeien. Denk aan alle brei-, haak -en quiltgroepen, de viltcafe’s, de spingroepen etc. Met overgave storten we ons op allerlei textiele werkvormen.
Handwerken is weer helemaal in! We gaan terug in de tijd door oude ambachtelijke handwerk-technieken zoals kantklossen en het spinnen weer in de vingers te krijgen. Er is wel duidelijk een moderne invalshoek. We spinnen met wol, maar ook met metaaldraad, we breien sokken maar ook gekke sjaals en we leren weer allerlei materialen met plantaardige stoffen te verven. Vroeger in een grote pan, nu ook in de magnetron! We bedrukken stof met bladeren en denk eens aan het herleven van het tunisch haakwerk en het “stokjes weven”.
Het “noorden blijft zeker niet achter in deze ontwikkeling. Om het geheel aan handwerkactiviteiten te bundelen en in zijn totaliteit onder de aandacht te brengen organiseert “Ymswolatelier” voor de 5de keer de overdekte handwerkmarkt in Glinstrastate te Burgum. Het gebouw zal vol staan met een 30 leuke kramen waar je van alles kunt bekijken en kopen op handwerkgebied: van vachten tot spinnenwielen en van breiwol tot quiltlapjes. Er zijn demonstraties en daarnaast zullen er verschillende workshops zijn. Lekker zelf aan de slag!
Vanwege ons lustrum en de inwijding van de nieuwe locatie zal er een feestelijk tintje aan de markt gegeven worden.
Zo zullen we samen met de bezoekers een enorm wandkleed vilten dat in Glinstrastate komt te hangen. Onderwerp zal “verbinding zijn”, een van de doelstellingen van Glinstrastate.
Ook zal er een expositie zijn van het werk van cursisten die in het viltcafe van Ymswolatelier het vilten geleerd hebben en hier hun eindwerkstukken laten zien. De spingroep geeft een demonstratie en het is mogelijk om ook zelf eens achter een spinnenwiel te zitten.
Kortom: de Winterhandwerkmarkt geeft een goed overzicht van hetgeen er op handwerk-gebied leeft en wat er in het voorjaar zoal te doen is op het gebied van workshops, het meedoen aan allerlei weef-, brei-, naai- en viltcafé’s.
Heb je zin om het handwerken weer eens op te pakken of je verder te bekwamen in een bepaald onderdeel, dan is dit je kans om je te oriënteren op de mogelijkheden en het aanschaffen van materialen.
De Winterhandwerkmarkt is op zondag 21 januari 2018 van 11.00 uur tot 17.00 uur in Glinstrastate, Schoolstraat 83 te Burgum. De toegang is gratis, voor de workshops wordt (soms) een kleine materiaalkostenvergoeding gevraagd.
Voor nadere info kan je terecht bij:Ymkje Koudstaal: tel. 0511-444999 / e-mail ymenkees@knid.nl / www.ymswolatelier.nl
 Vrijwilligers gezocht
Voor begeleiding en ondersteuning van diverse activiteiten zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het betreft:
* Het lunchcafé
* Het eetcafé
* Diverse barwerkzaamheden
* De kinderactiviteiten
* Versterking bestuur
Mocht je belangstelling hebben of meer willen weten, neem dan contact op met Kees Koudstaal: tel.: 0511-469060 of mail: kees@kiehool.nl.
Glinstrastate, nieuwe kansen voor iedereen!
Sinds januari 2017 wordt de nieuwe locatie voor onze stichting, Glinstrastate, verbouwd en opgeknapt. Een heel project waarbij geprobeerd wordt om het gebouw zoveel mogelijk in z’n oude luister te bewaren maar ook om het aan te passen aan de nieuwe tijd. De prognose is dat eind 2017 / begin 2018 alle werkzaamheden kunnen worden afgerond en alles wat Kiehool was kan worden overgebracht naar de nieuwe locatie Glinstrastate.
Ondertussen worden de ruimtes die klaar zijn al volop gebruikt voor de activiteiten van de senioren, het vluchtelingenwerk en de inburgeringscursussen. Vanaf de start van het nieuwe seizoen zijn de biljartzaal,glinstrastate oud bewerkt de keuken en de grote zaal met bar gebruiksklaar en zullen ook deze ruimtes optimaal gebruikt gaan worden. Ook het Filmcafé zal op de 1ste etage voortaan op elke laatste donderdag van de maand z’n speciale films vertonen, het swingkoor zal z’n oefensessies er gaan houden en ook een nieuw opgericht koor zal gebruik gaan maken van de muziekruimte op de zolder. Tevens zal met ingang van september het lunchcafé op de woensdag in Glinstrastate weer gaan zorgen voor een voor iedereeGlinstraStateV106n toegankelijk lunch!
De komende periode zal het door de nog doorgaande werkzaamheden af en toe wat rommelig zijn, maar het einde bar interieurbouw 2en daarmee een nieuw begin is in zicht!
Gedragsregels
Als bestuur van de stichting SCW Burgum vinden we het belangrijk dat we zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de bezoeker/deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt. Daarom hebben we voor al onze medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor deelnemers én medewerkers en de omschrijving van grensoverschrijdend gedrag.
Wanneer je bij ons als medewerker komt werken vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.
Oproep voor nieuwe bestuursleden!
Met de uitbreiding van doelgroepen, de realisatie de overgang naar Glinstrastate en het financieel gezond maken van de St. SCW Burgum incl. beroepsmatige ondersteuning heeft het zittende bestuur er straks een grote klus opzitten. Voor het verder besturen van deze bruisende organisatie is echter nieuw bloed nodig. We zoeken dan ook enthousiastelingen die willen meedenken en meedoen als bestuurslid om de stichting ook in de komende jaren het bruisende centrum voor Burgum en omgeving te laten zijn en blijven.
Belangstelling, neem dan voor verdere info contact op met onze voorzitter Ronald Holtewes of met Kees Koudstaal (tel: 0511-469060 / info@kiehool.eu).
“KIEHOOL” ONTVANGT € 30.000,- VAN ORANJE FONDS
Kiehool Burgum krijgt een bijdrage van € 30.000,- van het Oranje Fonds voor het project  “Nieuwbouw  voor ouderenactiviteiten, kansen voor iedereen”.

In het najaar van 2014 werd duidelijk dat het ouderenwerk in Burgum op zoek moest naar nieuwe huisvesting. Deze zoektocht eindigde bij de St. SCW Burgum die, samen met de ouderen en de gemeente, mogelijkheden zag om zowel de activiteiten van het ouderenwerk (biljarten, volksdansen, countrydansen, koersbal, handwerken, muziek, bingo en inloop) als activiteiten van andere organisatie te koppelen aan buurthuis Kiehool. Hiervoor zou dan wel een uitbreiding van het gebouw moeten plaatsvinden omdat buurthuis Kiehool, door z’n opstapjes en trappen, niet echt geschikt was voor ouderen.
Na het opstellen van een plan van eisen werd door architectenbureau G. Nitters een “Skuorre” getekend waarin het ouderenwerk, maar o.a. ook het vluchtelingenwerk, de inburgeringcursussen, het Christelijk Jeugdwerk en diverse (muziek)verenigingen onderdak konden krijgen. Middels financiële toezeggingen van de Gemeente Tytsjerksteradiel en de welzijnsstichting Kearn Welzijn werd duidelijk dat de uitbreiding van buurthuis Kiehool ook financieel reëel was, al moest er nog wel een gedeelte via fondsen en zelfwerkzaamheid gedekt worden.
Met de financiële toezegging van € 30.000,- door het Oranjefonds, en de al eerdere toezegging van het Iepen Mienskip fonds, is het nu zo ver dat de bouw ook werkelijk door kan. Als alles goed verloopt hopen we het nieuwe gedeelte, de Skuorre, in januari 2015 te kunnen openen.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.