Uitbreiding Kiehool

Kiehool naar Glinstrastate ……

Per 1 januari 2017 wordt Glinstrastate gebruikt voor diverse activiteiten van de Stichting SCW Burgum “Kiehool”. Het gaat dan m.n. over de senioren activiteiten zoals koersbal, klaverjassen, inloop, biljarten, gymnastiek, volksdansen, handwerken en bingo. Daarnaast hebben ook de Bridgeclub, het vluchtelingenwerk en de inburgeringscursussen een plekje in het al gedeeltelijk opgeknapte gebouw gevonden.
Vanaf eind februari zullen ook andere ruimtes worden opgeknapt, te beginnen met de zolder (speciaal voor alle muziek activiteiten), daarna nog diverse ruimtes op de 1ste etage en daarna de ruimtes op de begane grond. Ook de grote zaal wordt dan onder handen genomen en in bijgaande animatie is te zien hoe dat zou kunnen worden ( https://youtu.be/4lmP6bM3-j8).
We hopen dat in het najaar alle opknap-activiteiten achter de rug zijn en ook Kiehool kan verhuizen naar Glinstrastate.

Oude berichten:

SCW Burgum “Kiehool”, nieuwe kansen voor iedereen!
De plannen die we in het voorjaar gemeld hebben rond Kiehool zijn ondertussen in een gevorderd stadium. De architect, Gert Nitters, heeft een nieuwe “skuorre” ontworpen waarin o.a. alle activiteiten die nu nog in Werf8 op de Opp. van Veenweg plaatsvinden een plaatsje kunnen vinden. 

De bouwaanvraag voor de skuorre is ingediend en ook de financiering is zo goed als rond. Zeer belang-rijk bij dit laatste zijn de toezeggingen vanuit het Iepen Mienskips-fonds (€ 50.000,-) het VSB fonds (€ 15.000,-) en het Oranje Fonds (€ 30.000,-).
Deze bijdrages maken het mogelijk om alle wensen die er zijn t.a.v. de skuorre (zoals een lift, een schuifwand, een bovendoorbraak en duurzame objecten zoals zonnepanelen en led-verlichting) ook werkelijk te realiseren. We hopen dat medio september de bouw kan starten en dat we dan begin januari 2016 de skuorre officieel kunnen openen!

Als bestuur zijn we heel blij met deze nieuwe ontwikkelingen. We verwachten dat Kiehool (misschien is een nieuwe naam straks wel toepasselijk!) nu weer up to date gebruikt kan gaan worden binnen de Burgumer gemeenschap en daarbinnen kansen zal bieden voor ontmoeting, ontplooiing, ontwikkeling en gemeenschapszin. Met alle clubs, organisaties en verenigingen die aangegeven hebben belangstelling te hebben voor dit nieuwe Kiehool moet dat lukken!In het najaar, tijdens de bouw, gaan alle activiteiten in Kiehool en
in Werf8 gewoon door. M.n. in Kiehool kan dat waarschijnlijk wel eens wat overlast geven, vooral als de doorbraken gerealiseerd moet worden vanuit het oude gebouw – zowel beneden als boven – naar de skuorre. Deze doorbraken maken het, samen met een lift die in de skuorre wordt geplaatst, ook voor mensen die slecht ter been zijn mogelijk om het hele gebouw voortaan te gebruiken.

Uitbreiding Kiehool
Er wordt druk gewerkt aan de plannen voor de nieuwbouw bij Kiehool. Nadat de gemeenteraad in maart in principe akkoord is gegaan met het beschikbaar stellen van de nodige financiën (Kearn Welzijn had al eerder geld toegezegd) is er een architect aangetrokken die inmiddels druk bezig is met het ontwerp voor uitbreiding aan de oostkant (waar nu de skatebaan is) van Kiehool. Wat betreft het uiterlijk van de aanbouw moet hierbij gedacht worden aan een “skuorre” met boven een biljartruimte en op de begane grond diverse activiteitenruimtes.

De gesprekken over de exacte invulling lopen nog en zo gauw hier  overeenstemming over is kunnen verdere stappen gezet worden m.b.t. aanvragen vergunning, het gunnen aan een aannemer en het aanschrijven van fondsen voor de inrichting en de buitenaankleding.

Zoals uit bovenstaande mag blijken zal het nog wel even duren voor de nieuwbouw bij Kiehool is gerealiseerd. We hopen dat we bij de start van het nieuwe jaar 2016 ook kunnen starten in het nieuwe Kiehool. Over hoe de tussenliggende periode te overbruggen zijn we nog in overleg. Als hier duidelijkheid over is dan hoort u dit van ons.